55 nya lägenheter till Jönköping

Markanvisningstävlingen för kvarteret C2, Kungsängen, är avgjord! Tillsammans med Hökerum Bygg ritar Arkitekthuset ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan.

Kvarteret delas i tre volymer där fasadliv antingen ligger förskjutna intill varandra eller separerade genom en gårdsentré/inglasade balkonger. Volymerna får olika fasaduttryck genom olika kulörer och material. Detta skapar variation samt en behaglig skala för området.

Social hållbarhet, mångfald, grönska och samvaro har fått vara ledord genom hela förslaget.

 

 

 

 

 

Dela »55 nya lägenheter till Jönköping«