Gult är…

En av de valda färgerna för husen på Stallbacken i Mölndal. Provmålning av lasyrfärgen på betongen är nu gjord och vi har fått en bra matchning till sockelns tegel!

Dela »Gult är…«