Hej 2017!

Det nya året startas upp med att summera antal lägenheter som vi har varit med och projekterat fram under det gångna året. Totalt 630 lägenheter är nu inflyttningsklara och lika många träd planterar vi i östra Afrika genom Vi-skogen!

Läs gärna mer om agroforestry och hur trädplantering kan hjälpa människor ur hunger och fattigdom på http://www.viskogen.se/

 

Dela »Hej 2017!«