Miljöpolicy

Vi på Arkitekthuset ska bidra till ett hållbart samhällsbyggande med god arkitektur genom kvalificerat arkitektarbete. För att uppnå detta bedriver vi ett kontinuerligt miljöarbete där vi åtar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda och medarbetarnas kunskaper inom miljö. Mer om våra mål och vårt miljöarbete går att ta del av i nedan pdf.

Dela »Miljöpolicy«