Nytt liv på Kungsholmen

Vi har nyligen lämnat in vårt gestaltningsförslag för ett parallellt skissuppdrag inför kommande detaljplanearbete för Hornsbergskvarteren på Kungsholmen i Stockholm. Traditionella innerstadskvarter förenade med ny och framåtblickande arkitektur efterfrågas. Vi svarar med tegel och en mängd livförskjutningar i fasad som ger skuggeffekter och spännande detaljer!

 

 

Dela »Nytt liv på Kungsholmen«