Askims torg

Flerbostadshus byggda med trästomme är fortfarande ovanliga, trots att tekniken inte är obekant och de fördelarna många, i form av goda värmeegenskaper, miljö, vikt och kostnad.

Kund: Hökerums Bygg
Datum: 2012
Kategori: Bostäder

Att bygga i ett levande material ligger nog många varmt om hjärtat. I det här fallet var det omständigheterna med att de två husen byggdes ovanpå ett befintligt garage som gjorde att det var lämpligt med en lättare stomme för att slippa förstärkningar av befintlig grund.

Två hus med tillsammans 65 lägenheter, som har stora inglasade balkonger som förlänger både sommaren och vardagsrummet. Även balkongerna är byggda med en diskret trästomme.

Annars är det svårt att på utsidan se att det rör sig om trähus eftersom fasaderna är putsade.

Trästommen är levererad av Moelven och konstruerad med limträbalkar i ett modulsystem som kallas Trä8. Stegljudskraven har lösts med en 25 millimeters fibergipsplatta på golven.

Dela »Askims torg«