Café Louise

Ännu ett landmärke mitt i centrum av Jönköping – Arkitekthusets hemmaplan. En tidlös öppen paviljong som uppfördes 1986 precis invid kanalen mellan Vättern och Munksjön. Kaféet ritades av arkitekt Ingvar Selse, delägare i Arkitekhuset 1980-2004. En modern byggnad, med inspiration av förra sekelskiftet, och som känns samtida än i dag. De för 80-talet tidstypiska pastellfärgerna har tonats ner såväl exteriört som interiört.

Kund: Jönköpings kommun
Datum: 1986
Kategori: Restaurang

Ursprungligen var byggnaden mer symmetrisk med två ”skepp”, ett mot öster och ett mot söder, med en upphöjd mittsektion. Det ger bygganden en nästan sakral känsla, som ett helglasat kapell med högt i tak.

Byggnaden har senare byggts till mot väster, men på ett sätt som inte nämnvärt förvanskat ursprungskänslan. Konstruktionen med limträbalkar är synligt öppen både invändigt och utvändigt. I stället för kafé finns här nu en restaurang och bar.

Dela »Café Louise«