Fagerhult

En kal, sluten och lite ”trubbig” byggnad som känns väldigt intressant än i dag tack vare betongens brutala kontrast till den glesa tallskogen runt omkring.

Kund: Fagerhults Belysning AB
Datum: 1980
Kategori: Kontor

Uppförd i början av 1980-talet och ritad av arkitekt Gustaf Hållén. Huset byggdes som huvudkontor till den i dag börsnoterade belysningskoncernen Fagerhult. Huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Fagerhult i Habo kommun.

Rundade hörn åt alla håll ger en annorlunda gestaltning som tillsammans med det avskalade fasadlivet signalerar en stark integritet och en viss mån av slutenhet. Även fönsterbandens hörn är avrundade.

En kompakt jordnära byggnad där inga linjer strävar uppåt utan bara horisontellt. Inte ens kupolen, som binder i ihop den l-formade huskroppen, strävar uppåt, men ger desto mer rymdkänsla interiört. Rymdskeppet har absolut bestämt sig för att stanna på jorden.

Dela »Fagerhult«