Idas skola

En byggnad i centrala Jönköping ritad på 60-talet av arkitekt Lars Löfstedt på den tiden då Arkitekthuset fortfarande bar namnet Widéns Arkitektkontor efter sin grundare.

Kund: Jönköpings kommun
Datum: 1968
Kategori: Utbildning

Bygganden visade tidigt och tydligt att arkitektfirman hade ambitioner att vara mer än en lokal, provinsiell aktör. Här är de internationella influenserna från modernismens pionjärer påtagliga. Skolan används fortfarande som utbildningslokal för utbildningarna vid Bäckadalsgymnasiets restaurangprogram.

Nya Ida skola står i fonden av den ”gamla” Ida Skola, grundad som hushållsskola i slutet 1800-talets av Munksjö bruks ägare Ottonin Ljungqvist, till minne av hans hustru. Den nya skolbyggnaden är stilmässigt en skarp markering mot den gamla, men samtidigt varsamt infogad i stadsbilden.

Tack vare att den upphöjda huskroppen står på pelare, täpper inte byggnaden till ner mot den gröna Friaredalen. Här har både vinden och ögat fritt spelrum. Fasaden åt öster har tidstypiska flänsar som bryter av fönsterbanden vertikalt. Den helt inglasade spiraltrappan i norra änden av byggnaden är spektakulär i sin nakenhet.

Dela »Idas skola«