Kulturhuset Vetlanda

Förslag till nytt kulturhus som ska vitalisera en mängd kulturaktiviteter genom att bibliotek, teater, turistbyrå koncentreras till en gemensam lokal tillsammans med kommunens fritids- och kulturförvaltning. I Arkitekthusets förslag ingår dessutom 24 lägenheter som får ett mycket attraktivt läge i centrum.

Kund: Vetlanda kommun
Datum: 20xx
Kategori: Kultur

Byggnaden får två teatersalonger, med 450 platser respektive 150. Satsningen ska också ses både som en balansering av kommunens engagemang i ortens idrottsanläggningar, och en ambition att öka kommunens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen. Byggstart är planerad till 20xx.

Dela »Kulturhuset Vetlanda«