Kv Ask Helsingborg

Beställaren har här inte tvekat på att satsa på kvalitet i detaljer och helhetsgestaltning. Fastigheten tar upp ett helt kvarter och ger ett homogent intryck från gården, med balkonger i par som ligger förskjutna i djupet. När man närmar sig kvarteret från norr upplever man fastigheten som många olika sammanbyggda huskroppar.

Kund: IKANO
Datum: 2011
Kategori: Bostäder

Olika material, olika färger, varierad fönstersättning och takvinklar gör att fasaden härifrån bryts upp och får en frisk variation. Många oförväntade detaljer och materialmöten ger en vardagsfriktion som berikar. Lägenheterna har en väldigt hög yteffektivitet och den upplevda extra rymden har sin förklaring i en takhöjd i samtliga lägenheter om 260 cm. Det invanda ögat reagerar.

Dela »Kv Ask Helsingborg«