Kv Godsfinkan

Ett stort projekt som färdigställdes 2006 på en central och spännande tomt mitt emot Luma park i Hammarbysjöstad. Totalt 207 lägenheter och 10 huskroppar ingår i projektet.

Kund: Lustgården AB/Bygg Vesta AB
Datum: 2006
Kategori: Bostäder, Handel

Omdaningen av södra Hammarbyhamnen är ett av Stockholmsstads största byggprojekt. 2017 beräknas ca 35 000 människor bo och arbeta här, i en stadsdel med väl utbyggd service och kommunikationer.

Projekt Kv Godsfinkan är byggt på en asymmetrisk tomt som delvis följer konturen av Luma park i en stor båge. Den stora innergården är öppen mot sydost och bjuder på många olika öppna rum. Tre fristående kubiska byggnader förtätar, men låser inte in. Det går att ta många vägar in på gården för att komma till något av de tio trapphusen.

Den böjda fasaden är ren och enkel för att låta ögat svepas med i rörelsen. De övriga fasaderna är mer uppbrutna och varierade med olika material, färger, djup och höjd, för att bli mer levande och mindre statiska.

Dela »Kv Godsfinkan«