Kv Ruth

I dessa kvarter i Rörsjöstaden i centrala Malmö fanns en tom tomt mitt i en miljö från förra sekelskiftet. Hur tar man sig an ett sådant projekt? Arkitekthuset såg framåt och skapade en modern balanserad byggnad som inte har för avsikt att ta fokus från den miljö och de värden som finns i närheten, i form av grönytor och Malmös kanalsystem som rinner förbi.

Kund: Ikano Bostad AB
Datum: 2009
Kategori: Bostäder

Sex våningar och 41 lägenheter från 1,5–4 rum o kök, 37 m2 -117 m2. Den övre våningen är indragen ett par meter för att inte fasaden ska kännas tung utan smälta ihop med sin omgivning.

Ett så kallat infill-projekt som varsamt fyller ut en obebyggd tomt i befintligt område. Det blir en strävsam slitvarg som kommer hålla för både mentalt och mekaniskt slitage i många decennier framåt

Dela »Kv Ruth«