Kv Tora Bromsten

I Bromsten utmed Spångaån i norra Stockholm kommer ett tidigare industriområde att förvandlas till blandad stadsbebyggelse med totalt ca 535 lägenheter. Arkitekthuset presenterade under sommaren 2014 ett förslag på 162 lägenheter i kvarteret Tora. Förslaget bygger på en tydlig influens av den tidigare industribebyggelsen, vilket blir synligt i färgsättning, materialval och ytskikt. Rå betong och stål är några exteriöra material som planerats.

Kund: Ikano
Datum: 2018
Kategori: Bostäder

Balkonger och fönsterpartier har placerats med lekfull omsorg. Exempelvis har balkongräckena fått en färg som inspirerats av de många containrar som fanns på området. Husen som är i varierande höjd mellan 4-6 våningar, får levande sedumtak, vilket kommer bli synligt för många av de boende just eftersom husen varierar i höjd..

Dela »Kv Tora Bromsten«