Månsarps kyrka

Gamla saker ska hanteras varsamt och med förnuft. Därför vände sig församlingen i Månsarp till Arkitekthuset för att ta ett helhetsgrepp på många olika moment som behövde åtgärdas i kyrkan som uppfördes 1853 efter ritningar J. A. Hawerman. Detta gällde såväl estetiska som tekniska förbättringar.

Kund: Månsarps Församling
Datum: 2014
Kategori: Kyrkor

En viktig del i projekteringsarbetet blev att presentera en ny stil av kyrkans interiör genom ny färgsättning, ny inredning och nya inventarier, som omfattade alla kyrkans rum.

Önskemål fanns att dämpa ner den något färgstarka interiör som skapades på 1970-talet.

Korets takmålningar av Halmstadgruppens Waldemar Lorentzon från slutet av 1950-talet blev inspirationen till ny färgsättning.

Samtidig som några av de nedre bänkraderna togs bort för byggande av ett höj- och sänkbart mixerbord öppnades väggen mellan kyrksalen och samlingsrummet för att skapa större ytor för kyrkkaffe och andra samlingar.

Kyrkans unika spira av gjutjärn från Taberg gav inspiration till utformningen av nya inventarier som ex nytt altare, ambo (flyttbar talarstol) och diverse ljusstakar mm. Kyrkan fick dessutom en ny värmekälla i form av bergvärmepump och en hel del nya elektriska installationer.

Arkitekthusets uppdrag var att leda projekteringen, upprätta förfrågningshandlingar, sköta byggledningen samt utföra besiktningar.

De nya inventarierna gjordes i samarbetet med Moodstudio och färgsättning med Anne Håkansson Måleri AB, konservering av Kulturvård Christina Heberlein samt WSP och FLK när det gäller el/belysning och uppvärmning/avfuktning. Kyrkan återinvigdes 2014

Dela »Månsarps kyrka«