Munksjöstaden

Stadsbyggnadsprojekt i centrala Jönköping som började exploateras under 2014. I etapp 1 av Munksjöstaden byggs cirka 500 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, 4 000 kvm handels- och serviceyta och 10 000 kvm kontor samt en förskola. Området ligger på en central tomt alldeles invid Munksjön. Området bär på en 160-årig industrihistoria och pappersbruket Munksjö AB har fortfarande produktion inom en mindre del av området. Många äldre industrirelaterade tegelbyggnader kommer bevaras.

Kund: Tolust AB
Datum: 2016
Kategori: Bostäder, Handel, Kontor

Den första etappens sju ”kvarter” ligger i områdets södra del, där 11-våningshus blandas med lägre 4-våningshus. De höga husen får en balkonglinje som lutar utåt, vilket gör att balkongerna får större och större yta ju längre upp man bor.  Överst innebär det penthouse-karaktär.

Dela »Munksjöstaden«