Solåsen

Ett kommersiellt centrum med olika stormarknader och outlets precis där E4:an svänger genom Jönköping. En homogen verksamhet, men med byggnader som skiljer sig från varandra när det gäller fasadmaterial, färg och form.

Kund: Lustgården AB
Kategori: Handel

Här är varje byggnad ”brandad” och en del i varumärkesbyggandet för att vara lätta att känna igen, även på långt håll. Höjden på byggnaderna är däremot gemensam.

Totalt rör det sig om ca 24 000 m2 affärsyta som Arkitekthuset projekterat och utvecklat i samarbete med det lokala fastighetsbolaget Lustgården som äger marken.

Tanken med att bygga rationellt storskaligt, men ändå med en hög kreativ spänst, är att området i sig ska uppfattas som vitalt och attraktivt, under många år framöver.

Dela »Solåsen«