Stallbacken

På uppdrag av fastighetsbolaget Wallenstam har Arkitekthuset ritat ett referenshus för området Stallbacken, Åby i Mölndal stad. I en första etapp byggs 6 hus, som kommer att varieras i färg och höjd, mellan 4-8 våningar. Ett första hus i området började grundläggas vintern 2014-15. Hårda och mjuka material slår an en varm grundton. Etapp 2 och 3 är under byggnation och etapp 4 under projektering.

Kund: Wallenstam AB
Kategori: Bostäder

Boende och besökare möts av socklar och murar i handslaget tegel. Övrig fasad laseras i olika kulörer direkt på betongen, och skapar transparent ruffhet.

Huskroppen är kvadratisk i planet, men med små ”vingar” som bryter upp fasaden med framskjutna partier på varje sida, och skapar en roterande känsla vilket också förstärks av huskropparnas uppvridna placering sinsemellan. Fasadens indragna delar skapar dessutom ett djupare balkongrum. Annars skjuter balkongerna ut ur bjälklaget och hänger fritt, och kan varieras antingen i längor utmed fasadens sidor och runt hörnen, eller mer styckvis vid varje lägenhet. Partier utan balkonger har en markering av våningens bjälklag i samma tegel som på sockeln. I en första etapp planeras dessutom ett gemensamt garage för 100 bilar.

Trapphusens entréer har samma tegel, fast på golvet lagt likt ett stallgolv.

I övriga trapphallen ligger ett golv med rå betongkänlsa, som ytterligare accentuerar den direkta, varma och okonstlade ambitionen.

Referenshusets grundplan och tekniska konstruktion är tänkt att kunna användas i fler områden som Wallenstam planerar, men med olika anpassningar för att passa/följa bland annat detaljplan etc.

Dela »Stallbacken«