Tinneröhöjd

Ett nytt bostadsområde som ligger på en av Linköpings högst belägna platser. Granne med både ekskogarna och med hela Linköpings stadsutbud på enkelt cykelavstånd. Just närheten till naturen och utsikten har gjort området mycket attraktivt. Lägenheterna har indragna och inglasade balkonger som kan få både tomater och människor att rodna i solen. Takhöjden inne i lägenheterna är lite högre än standard.

Kund: HP Boendeutveckling
Kategori: Bostäder

Arkitekthuset har ritat fyra punkthus som uppförs i lika många etapper. Höjden varierar mellan 10 och 14 våningar, vilket ger en varierad  ”taggig” linje mot himmeln tack vare husens parallella pulpettak.

På samma sätt ligger inte huskropparna på rakt led utan lite förskjutna sinsemellan. Husen uppförs med var sin temafärg. Ett fristående parkeringshus med samma fasadtema ingår i projektet.

Dela »Tinneröhöjd«