”Trasmattelogik”

Projekt Vargön handlar om invändig färgsättning som ett avgränsat uppdrag, där Arkitekthuset tagit fram ett helhetsförslag för golv och väggar till NCC:s regionkontor i Jönköping. Utmaningen låg i stora ytor, många cellkontor på rad och många olika funktioner. Förslagets grundtanke är att styra och dela av, bjuda in och skapa begripliga proportioner.

Kund: NCC AB
Datum: 2016
Kategori: Kontor

De drygt 40 cellkontoren innebär långa korridorer som har brutits upp med ”trasmattor”. Vinylmattor från svenska Bolon har lagts i ränder med olika färger i randningen för de tre huvudkorridorerna och med grått som basfärg.

Väggarna i dessa korridorer domineras av glaspartier och stora ytor ljust laserat trä. Dagsljus kommer från fasta glaspartier/taklanterniner som löper längs korridorerna och följer mattornas utbredning. Färgerna harmonierar väl med NCC grafiska identitet, och Bolon benämner dem fuchsia, malakit och petroleum.

Bolon Planks med sin tydliga textur har också använts i bland annat entré, och pausrum fast här lagda som en gammeldags fiskbensparkett i sick-sack-formation som saxar fram och bryter upp stora ytor och skapar mönster i olika riktningar beroende på hur ljuset faller och hur man rör sig över golvet.

Dela »”Trasmattelogik”«