Vassa vinklar och konturer

Här satte uppdragsgivaren form och estetik främst. Byggnaden står i solitärt öppet läge i ett externt handelscentrum med många större och högre byggnader runt omkring. Byggnaden är inte gestaltad efter en specifik hyresgäst, men det fanns ett önskemål om att skapa ett kafé för området. Arkitekthuset fick fria händer att arbeta fram en attraherande form, och sedan ytan.

Tak och fasad är klätt med en mässingslegering, monterad i kassetter.

Kund: Lustgården AB
Datum: 2015
Kategori: Handel

 

Byggnaden har en öppen framsida mot parkeringen med stora fönsterpartier markerade med svarta bågar. Sidorna mer slutna med oregelbunden fönstersättning. Byggnadens konturer också mörkt markerade. Mässingsfasaden är till synes uppvikt på taket och rymmer många speciallösningar för avrinning bland annat. Regnvattnet leds bort i en gesimsränna, täckt och helt integrerat med taket och via stuprör dolda i väggen.

 

Cirka en tredjedel av ytan är idag kafé med servering, men också med en drive-through-funktion, för att plocka med sig kaffe och en kaka.

Den andra delen hyrs av kedjan Royal Design som fått en högprofilerad inramning till sitt butikskoncept. Mässing är förvisso inte magnetiskt, men syftet var en gestaltning med hög attraktionskraft. Byggnaden nominerades till Jönköpings stadsbyggnadspris 2015 i kategorin God arkitektur.

Dela »Vassa vinklar och konturer«