Vegastaden

Ett mycket omfattande stadsbyggnadsprojekt som innebär ny detaljplan för ett tidigare oexploaterat område i Haninge, en av Stockholms kranskommuner. Området innehåller ca 1730 lägenheter i form av flerbostadshus och stadsradhus i olika höjd. Stationsbyggnaden är ritad av Nyréns Arkitektkontor.

Kund: Haninge kommun
Datum: 20xx
Kategori: Stadsbyggnad

Området ligger nära pendeltåget och ett nytt stationsområde med centrumbebyggelse ingår i projektet, liksom busstorg, skolor, förskolor park- och naturområde.

Området ligger också nära befintliga kommunikationer, där bland annat nya påfarter till motorvägen planeras. Ett projekt som utförts i samarbete med Sjögren Arkitekter AB.

Dela »Vegastaden«