Stadsbyggnadspriset!

Tillsammans med HSB Sydost har vi vunnit stadsbyggnadspriset i Växjö kommun för bostadshuset Hackan 23. I byggnadsnämndens motivering lyfter man fram att nya rumsligheter skapats och samtidigt har de tongivande och viktiga träden för området bevarats. De stora träden möjliggör ett större och högre hus.

Huset innehåller 51 hyresrätter. Medelåldern på de inflyttade hyresgästerna är 28!

Dela »Stadsbyggnadspriset!«