Vår metod

Vi hjälper våra beställare att förverkliga sina idéer.

Bäst resultat uppnår vi tillsammans. Vi arbetar lyhört och målmedvetet med vår uppdragsgivare för att hitta de mest lämpliga lösningarna i varje enskilt projekt.

Grundat

1944

Medarbetare

10 st

Mål

Vårt mål är att ur komplexa sammanhang hitta de enkla, hållbara lösningarna och på så sätt bidra till det långsiktiga samhällsbyggandet. En uppgift vi är ödmjuka inför.

Vårt kontor består av en mängd kompetenser, som springer ur de anställdas egna intressen och kunskapsdriv. Vi tror det blir bäst så.

Vision

Vi vill påverka samhällsutvecklingen i stort, sätta spår i människors vardag, med ett eget uttryck och ett personligt tilltal.

Oavsett storlek och skala handlar vårt uppdrag om att utforma tydliga, robusta och hållbara miljöer, som kan användas i människors vardag under lång tid. I varje projekt är beställarens önskemål tillsammans med platsens förutsättningar och tradition våra självklara utgångspunkter.

Fokusområden

Vi är ödmjuka inför ansvaret att gestalta människors livsmiljöer och utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Våra strategiska fokusområden är:

+ enkelhet i produkten

+ djup, bredd och hög kompetens

+ närhet och service

Historia

Arkitekthuset grundades 1944 av Bo D:son Widén under namnet Widéns arkitektkontor. 1974 blev Gustaf Hållén delägare. 1980 bytte vi namn till Arkitekthuset och fler delägare tillkom. Företaget har många medarbetare att tacka genom decennierna, inte bara för deras kunskap, utan också för deras drivkraft och personlighet.

Idas skola, Fagerhults huvudkontor, Kv. Godsfinkan och Gamla Kålgården är några projekt ur arkivet.

Vårt säte är i Jönköping men vi har sedan 2018 också filial i Stockholm. Arkitekthuset drivs idag av Thomas Hultegård (VD), Hannah Lager, Rebecka Gunnarsson och Andreas Åkerlund.