Hultsfreds biblioteken del av staden

Hultsfred kommun ville bygga om sitt bibliotek. Fler funktioner skulle rymmas och en uttalad önskan fanns att biblioteket skulle bli en mer integrerad del av staden. Flera platser diskuterades innan kommunfullmäktige beslutade att använda en byggnad från 60-talet, nära gågatan och torget, det gamla posthuset.

  • KundHultsfreds kommun
  • KategoriKultur & fritid
  • År2018

Vi valde att bryta mot formen i det rationellt ritade befintliga huset. Vårt tillägg är organiskt med rundade former. Den befintliga röda färgsättningen behölls.

I det nya biblioteket ryms nu också Svenskt rockarkiv, Hultsfreds turistbyrå, café och bokningsbara konferens- och arbetsutrymmen.

Har du frågor om projektet?