Månsarps kyrkany interiör

Vi fick i uppdrag att leda ombyggnaden av Månsarps kyrka, strax söder om Jönköping. Kyrkan är från mitten av 1800-talet, ritad av Hawerman som gjort flera andra kyrkor i Sverige.

  • KundSvenska Kyrkan
  • KategoriByggnadsvård
  • År2020

Kyrkans interiör behövde moderniseras och tekniska installationer uppdateras.
En vägg mellan kyrkosalen och samlingsrummet revs, för att möta nya krav på kyrkorummet. Några bänkrader längst bak togs bort för att göra plats för andra typer av samlingar än gudstjänst.

Kyrkans gjutjärnsspira gav inspiration till nya inventarier som altare, talarstol och ljusstakar. En ny färgsättning togs fram med utgångspunkt i Waldemar Lorentzons takmålningar.

Har du frågor om projektet?