Munkvägenflexibla bostäder

I vårt förslag för bostadskvarter i Habo, ville vi göra flexibla och prisvärda bostäder med möjlighet till ett aktivt och gemensamt boende.

  • KundGBJ bygg AB
  • KategoriTävlingar
  • År2022

Vi ritade två rationella loftgångshus om 49 lägenheter i olika storlekar. Planlösningarna utformades för att enkelt kunna ändras vid behov.

Gården ligger mot gatan, så att lekplats, odlingar och utegym kan nyttjas tillsammans med grannar i området. Fasaden mot gatan har balkonger som bärs av stålbalkar, men som ändå fritt försetts med pelare, för att skapa en levande och lekfull exteriör.

Har du frågor om projektet?