Operettenkvartersstad med hyresrätter

På höjden Samset väster om Jönköping ville Vätterhem bygga kvartersstad med hyresrätter.

  • KundVätterhem
  • KategoriBoende
  • År2020

Vi arbetade med öppna kvarter för att ge de boende kontakt med naturen utanför. Bostadsområdet är sex punkthus och två lamellhus, sinsemellan vridna, runt två gårdar. Alla byggnader är tre till fyravåningshus, med ett varierat taklandskap. Inredda vindar, privata och gemensamma terrasser med utsikt.

Fasadmaterialet är handslaget tegel i varma kulörer. Sockelvåningen är avvikande i en mörk kulör, för att hålla nere skalan.

Har du frågor om projektet?