Prästängsskolantrygg tillbyggnad

Prästängsskolan behövde fler undervisningslokaler samt en kombinerad öppen vistelseyta och aula. Projektet sprang ur viljan från lärare och elever att skapa en synlig och trygg skolmiljö.

  • KundEksjöbostäder
  • KategoriLärandemiljöer
  • År2018

Resultatet blev en tillbyggnad av den redan befintliga skolan som byggdes på 70-talet. De gamla undervisningslokalerna samlade runt en korridor gjordes om till hemvister med egna klassrum, studierum och lärarrum. Allt för att öka närvaro och tryggheten i och utanför klassrummet.

Aulan tar tillvara på öppenhet, ljus och akustik för att passa så väl skolavslutningar som större uppträdanden och föreläsningar. Gradängen, den stora trappen i entréns blickfång, fungerar som läktare. Den är även en yta för eleverna att umgås och samlas kring på rasterna.

Har du frågor om projektet?