Sannaängentrygghetsboende vid Vättern

Markanvisningstävling för trygghetsboende i Jönköping. Tre lägre punkthus, där de boendes utsikt över Vättern varit styrande i utformningen.

  • KundNivika Fastigheter AB
  • KategoriTävlingar
  • År2020

Vårt förslag ansluter mjukt till närliggande bebyggelse och tomten utformas så den aktiverar och tillför värde till hela området. En källare, med dagsljus från lanterniner, binder samman husen och används för gemensamma aktiviteter.

Har du frågor om projektet?