Västerportfrån hamn till stad

2019 vann vi tilldelning i Varbergs kommuns markanvisningstävling för Varbergs gamla hamn Västerport. Området ska omvandlas till en kustnära stadsdel och knyts samman med Varbergs stadskärna.

  • KundHökerum Bygg AB
  • KategoriTävlingar
  • År2019

Tillsammans med Hökerum Bygg tog vi fram ett förslag på ett av de tilldelade kvarteren. Det resulterade i ett dynamiskt kvarter med blandade lägenhetsstorlekar och bostadstyper. Husen utformades utifrån platsens förutsättningar. Gestaltningen bidrar till att aktivera stadsrummen och tar tillvara på dagsljus, grönska och utblickar. Husens fasader får tåliga material som återfinns i hamnen och som kan associeras med dess industrihistoria. Husen får även inslag av återbrukat tegel och återvunna patinerade innerdörrar.

Förslaget vill inspirera de boende i Västerport att göra aktivt hållbara val i sin vardag. Exempelvis erbjuds lättillgängliga cykelrum, lokalproducerad el från solceller på taken samt rum för återbruk i anslutning till miljörummen.

Har du frågor om projektet?