Wellingeby profilhus i parkstaden

Vällingby parkstad är ett stadsbyggnadsprojekt i Råcksta väster om Stockholm. Här har tidigare Vattenfall haft sitt huvudkontor, men de flyttade 2012 och gav plats för ett nytt bostadsområde.

  • KundHökerum Bygg AB
  • KategoriBoende
  • År2020

Vårt Projekt Wellingeby är tänkt att utgöra profilhus i området. Detaljplanen var tydlig. Husets yttre tar tillvara områdets 50-talskaraktär med runda former i tretton våningsplan. Balkonger längs med södra fasaden ger utsikt över Råckstaskogen. En utmaning i detta projekt har varit att kombinera den mjuka exteriören med rationella bostadsplaner interiört.

Har du frågor om projektet?