Tjänster

Brandskyddsprojektering

Vi har sakkunniga brandprojektörer som upprättar brandskyddsbeskrivningar och utför utförandekontroller till ert byggprojekt och ser till att Boverkets byggregler följs. En brandskyddsbeskrivning krävs som regel för att få startbesked.