Tjänster

Byggnadsvård

Vi har lång erfarenhet av projekt i miljöer med kulturhistoriska värden. Det kan handla om att restaurera befintliga värdefulla byggnader, att göra passande tillägg i känsliga miljöer eller att ändra befintliga byggnaders funktion med respekt för områdets historia.

Kontakta oss