Tjänster

Färgsättning

Att färgsätta handlar om att koordinera en mängd material och produkter till en lämplig helhet. Resultatet ska stå sig på egen hand, men också tillsammans med sin omgivning, i många år framöver. Vi har lång erfarenhet av att ta fram koncept för material och kulörer i olika sammanhang och skala – så väl interiört som exteriört.

Kontakta oss