Tjänster

Kontrollansvarig

Vi har certifierade kontrollansvariga med behörighet K, som hjälper våra beställare att uppfylla kraven i bygglagstiftningen. Vi tar fram en kontrollplan, som behövs till det tekniska samrådet för att erhålla startbesked, och sedan ser vi till att den följs till utfärdat slutbesked.