Tjänster

Skiss & utredning

I tidiga skeden utreder vi förutsättningar och konsekvenser av att förändra en fysisk miljö. En mängd aspekter ställs mot varandra. Ekonomiska, juridiska, tekniska, sociala, ekologiska och estetiska. Resultatet blir en eller flera möjliga lösningar som ger beställaren en god förhandsbild av sitt projekt.

Kontakta oss