Tjänster

Tillgänglighetsgranskning

Vi har tillgänglighetscertifierade medarbetare som granskar våra egna, men också andras ritningar. Detta är idag en förutsättning för att erhålla startbesked och bygglov. Rum och platser ska kunna användas av alla, oavsett funktionsavvikelser från normen.

Kontakta oss