Samsetbostadsområde i Jönköping

På Samset, ett naturnära kuperat område, nordväst om Jönköping har Arkitekthuset varit med från start. Tillsammans med HSB har vi utformat en stadsplan i flera etapper med bostäder i varierade typologier.

  • KundHSB
  • KategoriBoende
  • Årfrån 2008

Varje bostads fasad är delvis putsad, delvis med träpanel. På det sättet håller vi nere skalan. Växelvis ställs en kulört putsad yta mot en ljus träpanel eller tvärtom för att skapa variation. Huskropparna är förskjutna för att skapa egna vrår på tomterna och för att ge gatan en rytm.

Har du frågor om projektet?