Stensönära naturen

Förslag till markanvisningstävling i Älta, framtaget tillsammans med Ikano Bostad.

  • KundIkano Bostad AB
  • KategoriTävlingar
  • År2021

Husen är utformade med hänsyn till platsens natur och placerade så att befintliga lövträd bevaras. En damm fördröjer dagvattnet och blir en plats för rekreation, lek och biologisk mångfald.

Resultatet blev 133 bostäder i 5-6 olika våningar, som knyter an till befintlig bebyggelse. Sockelvåningar utförs i betong och våningarna över har trästomme.

Har du frågor om projektet?