Kärnanflexibel mötesplats

Tävlingsförslag för centrumverksamhet i nytt bostadsområde, Kärnekulla, Habo, norr om Jönköping.

  • KundTosito AB
  • KategoriTävlingar
  • År2020

Vi föreslog en flexibel struktur tänkt att kunna ändra användning över tid. Möten, umgänge, restauranger och andra attraktioner.

Den bärande trästommen redovisas både interiört och exteriört och får byggnaden att fungera som
en stor lykta.

Har du frågor om projektet?