Mossleplatånsocialt och hållbart seniorboende

Förslag till markanvisningstävling i Värnamo, framtaget tillsammans med Nivika Fastigheter AB.

  • KundNivika Fastigheter AB
  • KategoriTävlingar
  • År2022

Ett bostadskvarter med fokus på gemensamma aktiviteter. Vinterträdgård, festlokal och flexytor som kan användas till flera olika aktiviteter på takplan. Gemensamhetslokal på entréplan.

Gården görs levande med odlingslotter, höns, biodling, kryddträdgård, lekpark, boulebana och utekök.

Kvarteret består av fyra bostadshus i tre till fyra våningar och tre komplementhus. Sammanlagt 70 lägenheter. Stomme och fasader i trä.

Har du frågor om projektet?